Dekkingsoverzicht

Welke dekking is er mogelijk?

Ziektekosten internationaal

Ongevallendekking

Uitgebreide SOS Inboedel in het buitenland
Tandheelkundige kosten Reisbagage
Arbeidsongeschiktheid Rechtsbijstand
Particuliere aansprakelijkheid Levensverzekering

Dekkingsoverzicht OOM Wonen in het Buitenland (PDF)

Het OOM Wonen Buitenland verzekeringspakket bestaat uit onderstaande 9 onderdelen

 1. Ziektekostenverzekering
 2. SOS
 3. Aanvullende Tandartsverzekering
 4. Reisbagageverzekering
 5. Doorlopende annuleringsverzekering
 6. Aansprakelijkheidsverzekering
 7. Rechtsbijstandverzekering
 8. Ongevallenverzekering
 9. Inboedelverzekering

Aandachtspunten per verzekering

1. Ziektekostenverzekering (incl SOS)

 • De ziektekostenverzekering biedt 3 dekkingsopties: Regular, Comfort en Deluxe.
 • U ontvangt een korting van 15% op de ziektekostenpremie als u de ziektekosten dekking afsluit in aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering (bijvoorbeeld indien er sprake is van detachering).
 • SOS is inbegrepen in het onderdeel ziektekosten

Toelichting Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

 • OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener (ziekenhuis, arts), dus er is dekking voor zowel staatsziekenhuizen/zorg als private ziekenhuizen/zorg. U heeft de volledige vrijheid om te kiezen waar u behandeld wenst te worden.
 • Voor welke "klasse" (kamer) heeft u dekking?: "Als het ziekenhuis waar u bent opgenomen meerdere verpleegklassen hanteert dan vergoedt OOM de kosten die gelijkwaardig zijn aan die van een meerpersoonskamer in een Nederlands ziekenhuis". En "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepalingen probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar en daarmee de premies betaalbaar te houden. Deze bepalingen spelen met name een rol in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken. Let wel; u bent hierdoor niet slecht verzekerd. OOM Verzekeringen heeft er namelijk geen enkel belang bij u kwalitatief hoogstaande zorg te ontzeggen, want een slecht verlopen operatie in een goedkopere kliniek kost de verzekeraar per saldo nog meer aan nabehandelingen dan een direct goed verlopen operatie in een privékliniek.
 • Waar het OOM Verzekeringen voornamelijk om draait is dat de kosten van de verzorging - dus het bed, de verzorgsters, het eten, het uitzicht etc - in een dure privékliniek vele malen hoger kunnen liggen dan in een meer normale faciliteit (soms een staatsziekenhuis, soms een minder luxe privékliniek) en OOM zich verantwoordelijk voelt voor de daadwerkelijk gemaakte ziektekosten en in mindere mate voor de 'hotelmatige verzorgende faciliteiten' van een privékliniek. Indien u ​in elke situatie wereldwijd vergoeding wil hebben voor een 1 - of 2 persoonskamer dan is een ziektekostenverzekering van OOM niet de beste keus voor u. Er zijn andere verzekeringen die u wel dekking bieden voor een 1 of 2 persoonskamer. Vraag ons gerust om advies.

2. SOS (los)

 • Dekking vervoer stoffelijk overschot
 • Opsporing/redding
 • Repatriëring/evacuatie

3. Aanvullende Tandartsverzekering

 • Er is een aparte Tandartsdekking zodat u verzekerd bent voor hogere tandheelkundige kosten.
 • Deze dekking is alleen af te sluiten aanvullend op de Ziektekostenverzekering van OOM.
 • Voor kinderen kan de Tandartsverzekering worden aangevraagd vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dus geen tandartsverzekering krijgen.

4. Reisbagageverzekering & retour NL vanwege familie-omstandigheden

 • Deze verzekering biedt doorlopend (!) dekking zolang u buiten Nederland verblijft, dus u heeft ook dekking in uw nieuwe woonland, indien u zich elders gevestigd heeft.
 • Vergoeding van vervoerskosten bij een spoed retour naar Nederland in verband met onvoorziene familie-omstandigheden (1ste en 2de graad), indien levensbedreigend of bij overlijden.
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd.
 • De maximering van 3000 euro voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar (en dus niet per reis/gebeurtenis).
 • De dekking geldt indien men buiten de vaste woning verblijft. 
 • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriëring. Wilt u medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering of een andere reisverzekering worden verzekerd. 

5. Doorlopende Annuleringsverzekering

 • Deze verzekering kan tot zeven dagen na boeking worden afgesloten. Na zeven dagen geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.
 • De minimale looptijd van deze verzekering is 1 jaar.

  6. Aansprakelijkheidsverzekering

  Ten aanzien van dekking voor onroerende zaken op de aansprakelijkheidsverzekering in dit pakket graag aandacht voor het volgende, de aansprakelijkheidsverzekering geeft onder andere geen dekking voor:

  • schade die u als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. Daar zijn maar zeer beperkt andere verzekeringen voor beschikbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.
  • aansprakelijkheid aan of rondom een leegstaande cq niet-bewoonde woning in Nederland.
  • aansprakelijkheid mbt motorrijtuigen/auto.

  7. Rechtsbijstandverzekering

  • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen.
  • Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen.
  • Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking, en arbeidsrecht (Excellent dekking) geldt alleen indien woonachtig en contract in de EU + VS.
  • De excellent dekking kan alleen worden afgesloten indien woonachtig in Europa of de VS.
  • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in Nederland vallen maar zeer beperkt onder de dekking van deze rechtsbijstandverzekering. Check de voorwaarden goed voordat u de verzekering afsluit.

  8. Ongevallenverzekering

  • U krijgt een éénmalige uitkering indien u door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

  9. inboedelverzekering

  • Om uw eigendommen in uw (vaste) woning in het buitenland te verzekeren.
  • Let op dat er beperkingen gelden voor onder andere waardevolle zaken.

  REGIO-Dekking

  Er worden voor dit verzekeringspakket van OOM onderscheid gemaakt tussen drie regio’s:

  • Wereld exclusief VS, China, Hongkong, Maleisië, Singapore en Indonesië: dekking in de hele wereld, maar niet in de Verenigde Staten, China, Hongkong, Maleisië, Singapore en Indonesië
  • Wereld exclusief VS: dekking in de hele wereld, maar niet in de Verenigde Staten
  • Wereld: dekking in de hele wereld

  Toelichting:

  • Regio 1 is de voordeligste dekking, regio 3 de duurste.
  • Regio 3 kiest u alleen indien u dekking in de USA wenst. Reist u slechts sporadisch naar de USA, dan kunt u beter kiezen voor een tijdelijke extra dekking.
  • De dekking in een hogere regio is beperkt. Reist u vaak naar een land in een hogere dekkingsregio? Overleg dan over wat de beste keuze is qua regio. 

  Naar Service en Voorwaarden